Uống nước nhớ...

11:16 28/03/2013
 
Thích 0  Bình luận 0

 Thầy: Uống nước nhớ gì, em nào biết! - Quỳnh: Dạ thưa thầy, uống nước kẻ trồng cây! - Thầy: Sao lại uống nước nhớ kẻ trồng cây? - Quỳnh: Dạ , vì em uống nước dừa mà thầy!

Bạn hãy đăng nhập để có thể bình luận!

Chưa có bình luận nào!

Tài nếm rượu

Tài nếm rượu

Tài nếm rượu
28/03/2013 - 74 lượt xem
Mặt gì?

Mặt gì?

Mặt gì?
28/03/2013 - 78 lượt xem
Dẻo và bền nhất

Dẻo và bền nhất

Dẻo và bền nhất
28/03/2013 - 77 lượt xem
1x10=9

1x10=9

1x10=9
28/03/2013 - 79 lượt xem
Ít ngủ

Ít ngủ

Ít ngủ
28/03/2013 - 105 lượt xem
HOT!Hường Hâm